فصل سوم دورهمی طراحی رفتار

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

فصل سوم دورهمی طراحی رفتار بعد از برگزاری اولین دوره طراحی رفتار با رویکرد طراحی محصول و خدمت به این…

18
99,000 تومان

فصل ششم دورهمی طراحی رفتار

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

فصل ششم دورهمی طراحی رفتار بعد از برگزاری اولین دوره طراحی رفتار با رویکرد طراحی محصول و خدمت به این…

3
99,000 تومان

فصل هفتم دورهمی طراحی رفتار

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

فصل هفتم دورهمی طراحی رفتار بعد از برگزاری اولین دوره طراحی رفتار با رویکرد طراحی محصول و خدمت به این…

3
99,000 تومان

مبانی اقتصاد رفتاری

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

۶۰ تکنیک طراحی متقاعد کننده در طراحی محصول این مجموعه شامل 60 یافته روانشناسی در زمینه طراحی محصول و خدمت…

10
49,000 تومان