۶۰ تکنیک طراحی متقاعد کننده در طراحی محصول

بدون امتیاز 0 رای
399,000 تومان

۶۰ تکنیک طراحی متقاعد کننده در طراحی محصول این مجموعه شامل 60 یافته روانشناسی در زمینه طراحی محصول و خدمت…

18
399,000 تومان

طراحی رفتار با چارچوب SCIENCE

بدون امتیاز 0 رای
299,000 تومان

آشنایی و بکارگیری متد SCIENCE در تغییر و تثبیت رفتار بعد از برگزاری اولین دوره طراحی رفتار با رویکرد طراحی…

9
299,000 تومان

مبانی اقتصاد رفتاری

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

۶۰ تکنیک طراحی متقاعد کننده در طراحی محصول این مجموعه شامل 60 یافته روانشناسی در زمینه طراحی محصول و خدمت…

10
49,000 تومان